LOKALNE POLITIKE ZA MLADE

ČET, 26.4.2007., 11:00, Mala dvorana
org: MMH

Mreža mladih Hrvatske organizira javnu raspravu na temu razvoja lokalnih politika za mlade koja će obuhvatiti razmjenu iskustava pri izradi i provedbi županijskih i gradskih programa djelovanja za mlade i suradnju organizacija mladih sa lokalnim vlastima. Rasprava je otvorena za sve organizacije mladih (udruge, pomladci političkih stranaka, studentska udruženja, vijeća mladih, klubovi mladih, učenička vijeća, neformalne inicijative i ostali oblici samoorganiziranja mladih). Prilikom rasprave biti će formirana radna skupina predstavnica i predstavnika organizacija mladih koja će osmisliti plan djelovanja i podrške u razvoju lokalnih politika za mlade u Hrvatskoj.

***

ulaz slobodan!