BENHARD FLEISCHMANN live (morr music, Austrija)

http://www.bfleischmann.com| http://www.myspace.com/bfleischmann

Nakon mnogobrojnih glazbenih delicija ove godine, sezonu - na dan od izbora - završavamo nastupom bečkog muzičara Bernharda Fleischmanna. Kao pravi Bečlija Bernhardu svojim nastupima spaja krckava avant-sazvučja sa ubitačnim relaksiranim ritmom, melankoliju sa hipnotičkom ekstazom. Ove je godine objavio dvostruki disk Melancholie/Sendestraße - snimku svojih berlinskih nastupa. Predivan album u kojem za dance-floor obrađuje Schubertove motive.

Organizira Multimedijalni institut | http://www.explicit-music.org| http://www.mi2.hr|

Podržali Austrijski kulturni forum Zagreb i Ministarstvo kulture RH | http://ww.kulturforum-zagreb.org | http://www.min-kulture.hr|