UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE „URK“ /Klub Močvara,
SAVEZ ZA CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE - SZC Dodatne informacije i komentari: Kornel Šeper, 091 36 66 106 (URK) i Emina Višnić, 091 642 63 47 (SZC)


NEUTEMELJENIM OPTUŽBAMA GRAD PRIKRIVA VIŠEGODIŠNJI NEMAR

Zagreb, 22. siječanj 2008.

U nedavno objavljenom izvještaju Povjerenstva za kontrolu prostora u vlasništvu Grada Zagreba izneseno je niz netočnosti i insinuacija koje su naštetile ugledu Udruženja za razvoj kulture (URK), kluba Močvara i Saveza za Centar za nezavisnu kulturu i mlade (SZC). Povjerenstvo je imalo na raspolaganju sve potrebne informacije na temelju kojih je moglo donijeti točne zaključke. Međutim, selektivnim pristupom dokumentaciji i podacima te pogrešnim interpretacijama, ono je pokušalo odgovornost za ovaj slučaj prebaciti s Grada na korisnike prostora.

Prostor bivše tvornice Jedinstvo već se 10-ak godina koristi za kulturne programe, a nalazi se i u priroritetima gradskih investicija u kulturi. Odgovornost za prostor, prema prijedlogu Gradskog ureda za kulturu, 2003. godine preuzeo je URK. Međutim, pitanja održavanja, korištenja i upravljanja tim prostorom nikada nisu do kraja riješena. URK je u više navrata pokušao s Gradom formalno urediti odnose, ali je naišao na ignoriranje i opstrukciju. Uz to, prije gotovo tri godine svojim potpisom na Deklaraciju gradonačelnik Bandić se obvezao dovršiti investicije i riješiti status korisnika Jedinstva. Od tada pa do prije par dana, kada je Grad nakon 2-3 godine prokišnjavanja, konačno zakrpao krov, u Jedinstvo nije uložena niti kuna. Pri tom, prošlo je više od četiri godine od kad ugovor za prostor kluba Močvara nije produžen.

Savez za Centar je mreža organizacija koje se već nekoliko godina intenzivno bave pitanjem nedostatka prostora za programe mladih i nezavisne kulture. S obzirom da Grad nije apsolutno ništa napravio na tom planu, Savez je, u suradnji s URK-om, u travnju 2007. godine otvorio Privremeni ilegalni centar za kulturu i mlade "Jedinstvo", o čemu je obavijestio i javnost i Grad.

Organizacije okupljene oko Saveza cijelo ovo vrijeme, pored bavljenja konkrentim pitanjima, predlažu i strukturna dugoročna rješenja. Tako smo Gradu predložili da zajednički osnujemo ustanovu koja bi funkcionirala na više različitih lokacija, uključujući Jedinstvo, koje bi zajednički koristila i kojima bi upravljala široka scena organizacija nezavisne kulture i mladih. Predstavnici Grada su načelno prihvatili taj prijedlog, međutim službeni odgovor, kao i pokretanje postupka, još uvijek čekamo.

Od gradske vlasti zahtijevamo sljedeće:
1.novi službeni izvještaj Povjerenstva iz kojeg će se ukloniti netočnosti;
2.produljenje ugovora o korištenju prostora za URK-ov klub Močvara;
3.nastavak gradskih investicija u prostor bivše tvornice Jedinstvo;
4.osnivanje ustanove Centar za nezavisnu kulturu i mlade

Neosnovane tvrdnje koje proizlaze iz izvještaja Povjerenstva i javnih istupa njegova predsjednika

1. URK bez dozvole Grada koristi prostor cijele bivše tvornice Jedinstvo. URK je 2003. godine, na prijedlog Gradskog ureda za kulturu, na sebe preuzeo brigu o cijelom prostoru i od tada podmiruje sve komunalne i režijske troškove. Nakon niza zahtjeva sa strane URK-a i daljnjih preporuka, Gradski ured za upravljanje imovinom je početkom 2005. godine donio prijedlog Zaključka o produženju korištenja dvorane kluba Močvara te o dodjeli prostora susjedne velike dvorane i male dvorane na katu. Dakle, Grad je URK-u dao dozvolu za korištenje prostora bivše tvornice Jedinstvo. URK i nadalje redovito obavještava Grad o stanju i načinu korištenja prostora, zahtijeva reguliranje stanja i nastavak investicija.

2. URK je paravan za biznis, a ne neprofitna organizacija u kulturi, čime krši Zakon o udrugama.
Ovakava insinuacija nije potkrijepljena niti jednim dokazom. Povjerenstvo ne razlikuje djelatnosti URK-a kao neprofitne organizacije od djelatnosti trgovačkog društva Močvara d.o.o. čiji je jedini osnivač i vlasnik URK. Močvara d.o.o. obavlja ugostiteljsku djelatnost u prostoru što je sastavni dio sadržaja kluba, a sav prihod se, sukladno Zakonu o udrugama, ulaže u programe i održavanje prostora. URK, kao udruga u kulturi, a u skladu sa svojim statutom, godišnje organizira niz javnih programa (izložbe, književne večeri, koncerti, kazalištne predstave, filmske projekcije, radionice itd.). Ti programi su sufinancirani kao dio programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba.

3. Trgovačko društvo Močvara d.o.o. protuzakonito posluje u prostoru.
Gradski ured za kulturu i Gradski ured za upravljanje imovinom izdali su odobrenje da se u prostoru obavlja ugostiteljska djelatnost putem trgovačkog društva Močvara d.o.o. Temeljem toga i zadovoljavanjem svih ostalih uvjeta cafe bar Močvara je stekao rješenje izdano od Gradskog ureda za gospodarstvo o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovanje.

4. URK protuzakonito daje dio prostora u zakup tvrtki Core Media d.o.o.
Povjerenstvo potpuno pogrešno tumači ugovor o sponzorskoj suradnji s tvrtkom Core Media d.o.o. kao ugovor o zakupu prostora. Ugovorom je jasno definirano da sponzor prostor koristi ograničeno te da se ni u kojem slučaju ne može smatrati posjednikom niti polagati bilo kakva prava na posjed. Stoga se ne može govoriti ni o kakvom odnosu zakupa. Temeljem Ugovora predmet sponzorstva je ulaganje u infrastrukturu radi unapređenja uvjeta održavanja kulturnih programa i podmirivanja tekućih režijskih troškova. Dakle, sva tako prikupljena sredstva (200.000 kn), kao i druga sponzorstva u radu i materijalu, uložena su u održavanje i uređenje gradske imovine kako ona ne bi i dalje propadala.

5. Savez za Centar je financirao uređenje prostora.
Savez za Centar nije financirao uređenje prostora, već je to činio URK putem spomenutog sponzorskog ugovora, kojeg je Povjerenstvo dobilo na uvid. Savez u Jedinstvu djeluje isključivo kao koordinator i organizator kako svojih tako i programa drugih organizacija.